شرکت شرکت فنی مهندسی و عمرانی ساحل پرتو آذر

آدرس: جزیره خارگ ، انتهای خیابان چاه قندی ، کوچه بن بست

تلفن: 09173728290

تلفن: 07733822875

تلفکس: 07733824402

پست الکترونيک: info@Partoazar.ir

مـدیـر مسـئــول : عبـاس خـواجـه گـیـری

افتتاح وب سایت شرکت عمرانی فنی مهندسی ساحل پرتو آذر

افتتاح وب سایت شرکت عمرانی فنی مهندسی ساحل پرتو آذر

افتتاح وب سایت شرکت عمرانی فنی مهندسی ساحل پرتو آذر پیمانکار نفتی جزیره خارگ

1396/03/08

آخرین مقالات

بیشتر

افتتاح وب سایت شرکت عمرانی فنی مهندسی ساحل پرتو آذر

افتتاح وب سایت شرکت عمرانی فنی مهندسی ساحل پرتو آذر پیمانکار نفتی جزیره خارگ